Почетна


Сајт ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ је посвећен предмету Диференцијалне једначине који се држи у четвртом семестру.

Предавања и вежбе из Диференцијалних једначина у пролећном семестру 2023. године одржаваће се у редовним терминима предвиђеним распоредом четвртком од 16h до 18h, амфитеатар 65.

Програм предмета:
 1. Обичне диференцијалне једначине (обнављање градива)
 2. Општи системи диференцијалних једначина
 3. Системи линеарних диференцијалних једначина
 4. Парцијалне диференцијалне једначинеЛитература


 1. Н.М. Матвеев: Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, Москва 1967.
 2. Н.М. Матвеев: Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям, Высшая школа, Москва 1987.
 3. А. А. Перов:
  Системы обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальные уравнения с частными производными в приложениях, Нижний Новгород 2018.
 4. П.М. Васић, Р.Р. Јанић, В.Љ. Kоцић, И.Б. Лацковић, И.Б. Лазаревић, С.K. Симић: Математика II , ЕТФ Београд 1991.
 5. М. Меркле: Математичка анализа - преглед теорије и задаци, Гроскњига, Београд 1994.
 6. Н. Цакић, М. Јовановић: Диференцијалне једначине, Предавања и вежбе, ЕТФ Београд
НаставникДр Бранко Малешевић, редовни професор, e-mail: malesevic@etf.rsОцењивање


Ове академске године одржаће се колоквијум као вид предиспитних обавеза. Предиспитне обавезе се обављају полагањем у оквиру термина испита, у сваком испитном року у коме се организује испит из Дифернцијалних једначина.

Испит се састоји од два дела. I део испита се односи на градиво које је предвиђено предиспитним обавезама и састоји се од Oпштих система диференцијалних једначина, Линеарних система диференцијалних једначина закључно са методом варијације константи. Остало градиво из Линеарних система диференцијалних једначина и Парцијалних диференцијалних једначина чини II део испита.

Термин за предрок из диференцијалних једначина накнадно ће се одредити (на основу предрока моћи ћете да завршите полагање овог предмета пре јунског рока). Да би вам се оцена уписала у јунском року неопходно је да пријавите испит у јунском року.

Сваки део испита се ради 60 минута и максималан број поена који се може освојити у оквиру сваког дела је 50 поена. Сваки део има једно теоријско питање (25 поена) и један задатак (25 поена). Студенти могу да полажу у сваком испитном року I део, II део или оба дела испита. Поновним полагањем неког дела претходно освојени поени се аутоматски поништавају за тај део и за коначну оцену на испиту рачунају се нови поени. Не постоји минималан број поена који студенти треба да освоји у неком делу.

Формирање оцене

Оцена 5 број поена до 50
Оцена 6 број поена од 51 до 60
Оцена 7 број поена од 61 до 70
Оцена 8 број поена од 71 до 80
Оцена 9 број поена од 81 до 90
Оцена 10 број поена од 91 до 100

Материјали за учење


1. Обнављање градива и допуне:
Обичне диференцијалне једначине link
Линеарна алгебра link1 link2

2. Oпшти системи диференцијалних једначина link

3. Системи линеарних диференцијалних једначина link

4. Парцијалне диференцијалне једначине link