Почетна


Сајт ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ је посвећен предмету Диференцијалне једначине који се држи у четвртом семестру.

Предавања и вежбе из Диференцијалних једначина у пролећном семестру 2021. године одржаваће се на даљину путем Zoom платформе у редовним терминима предвиђеним распоредом.

Позив за часове биће упућен слушаоцима курса путем позива преко мејлинг листе 13e082dif@lists.etf.rs

Упутства за коришћење Zoom платформе се налазе на линк 1 и линк 2 .

Програм предмета:
 1. Обичне диференцијалне једначине (обнављање градива и допуне)
 2. Општи системи диференцијалних једначина
 3. Линеарни системи диференцијалних једначина
 4. Парцијалне диференцијалне једначинеЛитература


 1. Н. Цакић, М. Јовановић: Диференцијалне једначине, Предавања и вежбе, ЕТФ Београд
 2. Н.М. Матвеев: Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, Высшая школа, Москва 1967.
 3. Н.М. Матвеев: Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям, Высшая школа, Москва 1987.
 4. А. А. Перов:
  Системы обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальные уравнения с частными производными в приложениях, Нижний Новгород 2018.
 5. М. Меркле: Математичка анализа - преглед теорије и задаци, Гроскњига, Београд 1994.
 6. П.М. Васић, Р.Р. Јанић, В.Љ. Kоцић, И.Б. Лацковић, И.Б. Лазаревић, С.K. Симић: Математика II , ЕТФ Београд 1991.
НаставнициДр Бранко Малешевић, редовни професор, e-mail: malesevic@etf.rs

Др Милица Саватовић, доцент, e-mail: milica.makragic@etf.bg.ac.rs
Оцењивање


Колоквијум као вид предиспитних обавеза ове академске године се неће одржати. Предиспитне обавезе се обављају полагањем у оквиру термина испита, у сваком испитном року у коме се организује испит из Дифернцијалних једначина.

Испит се састоји од два дела. I део испита се односи на градиво које је предвиђено предиспитним обавезама и састоји се од Oпштих система диференцијалних једначина, Линеарних система диференцијалних једначина закључно са методом варијације константи. Остало градиво из Линеарних система диференцијалних једначина и Парцијалних диференцијалних једначина чини II део испита.

Сваки део испита се ради 90 минута и максималан број поена који се може освојити у оквиру сваког дела је 50 поена. Сваки део има једно теоријско питање (25 поена) и један задатак (25 поена). Студенти могу да полажу у сваком испитном року I део, II део или оба дела испита. Поновним полагањем неког дела претходно освојени поени се аутоматски поништавају за тај део и за коначну оцену на испиту рачунају се нови поени. Не постоји минималан број поена који студенти треба да освоји у неком делу.

Формирање оцене

Оцена 5 број поена до 50
Оцена 6 број поена од 51 до 60
Оцена 7 број поена од 61 до 70
Оцена 8 број поена од 71 до 80
Оцена 9 број поена од 81 до 90
Оцена 10 број поена од 91 до 100

Материјали за учење


1. Обнављање градива и допуне:
Обичне диференцијалне једначине link
Линеарна алгебра link1 link2

2. Oпшти системи диференцијалних једначина link и link2020

3. Линеарни системи диференцијалних једначина link и link2020

4. Парцијалне диференцијалне једначине link